Međunarodna konferencija u Požegi

United Kingdom Hrvatski

 Pozivnica na međunarodnu konferenciju

 

 
Međunarodna konferencija
 
Kreativni pristup osposobljavanju učitelja
 
održana je od 28. do 30. rujna 2009. godine u Požegi (Republika Hrvatska). Organizator konferencije bio je Učiteljski fakultet u Osijeku u suradnji s Gradom Požegom i Agencijom za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske. Konferencija je održana u prostoru Gradskog kazališta te u OŠ Julija Kempfa koja je ujedno bila domaćin skupa.

Požega

Cilj konferencije bio je razmijeniti iskustva, mogućnosti, ideje i znanja o promicanju kreativnosti u odgojno-obrazovnom procesu namijenjenom budućim učiteljicama i učiteljima kao i u procesu cjeloživotnoga osposobljavanja učiteljica i učitelja.

Radovi prijavljni za konferenciju su objavljeni u zborniku i na DVD-u. Dio pisanih radova bit će objavljen u časopisu EJOLTS na engleskom jeziku i u tiskanim časopisima „Život i škola" te "Profil akademija" na hrvatskom jeziku u skladu s kriterijima navedenih časopisa. Radovi se na konferenciji nisu izlagali, već su autori pozvani da sudjeluju u različitim aktivnostima kao nositelji pojedinih tema, voditelji rasprava, radionica ili  su zainteresiranima predstavili svoje poglede i postignuća. Na skupu su ostvareni sljedeći oblici: 

 

Interaktivni plenum 4 + 1: Na četirima stolicama su sjedili nositelj/nositeljica teme, voditelj/voditeljica rasprave i dvoje sustručnjaka koji se bave navedenom problematikom. Najprije su nositelj/nositeljica teme iznijeli u 20 minuta svoje osnovne teze, a ostala dva stručnjaka svoje komentare u 10 minuta. Prazna stolica bila je otvorena za sudionike iz publike koji su se uključivali u raspravu. Na konferenciji su održana tri interaktivna plenuma:
Kreativnost u sveučilišnoj nastavi
Moderator Sanja Milović viša savjetnica u Agenciji odgoja i obrazovanja
Dr.sc. Milan Matijević, Učiteljski fakultet Zagreb
Dr.sc. Branko Bognar, Filozofski fakultet Osijek
Marko Turk, Sveučilište u Rijeci
Životna teorija u funkciji poticanja kreativnosti učitelja
Moderator: Margaret Farren, Ph.D., School of Education Dublin City University Ireland
Jack Whitehead, Ph.D., Department of Education University of Bath United Kingdom
Marie Huxtable, The University of Bath Department of Education United Kingdom
Yvonne Crotty, School of Education Dublin City University Ireland
Kreativnost u nastavi
Moderator: Ružica Pažin Ilakovac Agencija odgoja i obrazovanja Osijek
Dr. sc. Ladislav Bognar, Učiteljski fakultet u Osijeku
Dr.sc. Vesna Buljubašić Kuzmanović, Filozofski fakultet u Osijeku
Mr.sc. Vesna Bedeković, Visoka škola za menadžment Virovitica
Šest šešira (vidjeti prilog): Radovi su prema postupku za poticanje kreativnosti bili razvrstani na plave, bijele, crvene, zelene, crne i žute šešire. Organizatori su zamolili pojedine autore priloga da predstave svoje teze u 10 minuta. Tom pozivu su se odazvali sljedeći autori: Catherine Dean, Ida Somolanji, Maja Brust, Gordana Ivančić, Suzana Šijan, Mr.sc. Jasna Šulentić Begić, Blanka Ljubenkov, Ana Osman, Mr.sc. Željko Rački i Mr.sc. Vesna Svalina. Svaki autor  je nKlikni za glazbuosio šešir određene boje. Prije svakog predstavljanja studentice Učiteljskog fakulteta su otpjevale dio pjesme "Šest šešira" koju je uglazbila Vesna Svalina na tekst Ladislava Bognara.

Šest šešira

 

World Caffe: Na stolovima raspoređenim za suranju u skupinama nalazila su se pitanja u različitim bojama. Pri ulasku u prostoriju svaki je sudionik izvukao papir i prišao skupini iste boje. Za svakim je stolom bila voditeljica te grupe koja je znala engleski pa je po potrebi mogala prevoditi. Pitanja su za vrijeme trajanja bila vidljiva svima i stalno su  poticala na razmišljanje. Najprije se vodila rasprava, a potom su se ideje unosile na zajednički plakat. Nakon 20 minuta na znak glazbe skupine su se premiještale za drugi stol gdje se nalazilo drugo pitanje i nastavljali su tamo gdje je prethodna skupina stala s aktivnošću. Nakon 20 minuta slijedila je posljednja izmjena te dovršavanje i izlaganje plakata.

World cafe

 

Okrugli stolovi: Riječ je o tematskim raspravama prema interesima sudionika. Teme o kojima se raspravljalo su bile: 

Kreativnost u nastavi hrvatskog jezika – voditeljice: Dr.sc. Lidija Dujić

Kreativnost u stručnom usavršavanju – voditeljice: Kristina Škaler, Marica Zovko

Poticanje kreativnosti studenata budućih učitelja – voditelji: Snježana Kragulj, Karlo Kobaš

Istraživanje kao potpora kreativnosti - voditelji: Jack Whitehead Ph D, Marie Huxtable

Kreativne radionice: Radionice su u 90 minuta demonstrirale neke mogućnosti kreativnosti u nastavi ili drugim oblicima. Voditelji su koristili pojedine kreativne postupke. Održane su sljedeće radionice:
Kreativnost u radno-tehničkom području – Vehid Ibraković, Sanja Vidović, Verica Kuharić
Kreativni pristup lektiri Mr.sc. Emina Berbić-Kolar, Marija Matić
Stvaralaštvo u nastavi hrvatskog jezika Irena Rimac, Milica Sabo, Marijeta Gvozdanović
Kreativnost u razrednoj nastavi Maja Martić, Željka Lovrić
Poticanje kreativnosti u nastavi engleskog jezika Sanja Mandarić, Maja Vuka, Nataša Stanković

Radionica

Kreativnost u stručnome razvoju učitelja – Marina Ništ, Ružica Pažin Ilakovac, Ninočka Truck-Biljan
Priča u nastavi – Mario Gavran, Vesna Šimić, Blanka Berger
Poticanje kreativnosti studenata – Zlata Popčević, Andrijana Štefančić, Jelena Bedeković
Kreativnost u nastavi matematike – Nada Nikolić, Natalija Viduka, Vesna Saiter
Creativity breaking out! Can we do it? – Sanja Španja, David Irving

 

 

 

Izložba: U predvorju Gradskog kazališta mr. sc. Renata Jukić i Dijana Nazor  su pripremile video prezentacije ostvarenih projekata te izložile postere i učenička ostvarenja.

Dijana Nazor

 

 

Aktivnost iznenađenja: Od materijala pripremljenom u paketiću bilo je potrebno izraditi neki objekt koji je trebao predstavljati kreativnost procesa učenja.Svoje uratke sudionici su izložili u školi, a zatim na ulazu u Gradsko kazalište.
 Na konferenciji u Požegi sudjelovalo je više od sto sudionika uglavnom iz Hrvatske, te gosti iz inozemstva (Irska, Kenija, Velika Britanija).
 

 

Video: Međunarodna konferencija "Kreativni pristup osposobljavanju učitelja"