Osvrt Jacka Whiteheada na konferenciju

United Kingdom Croatian

Osvrt na konferenciju "Kreativni pristup osposobljavanju učitelja" održanoj u Požegi, Hrvatska, od 28. do 30. Rujna 2009. godine
Jack Whitehead

 

Jack WhiteheadOvu su impresivnu Konferenciju organizirali kolege s Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u suradnji s Gradskim poglavarstvom Grada Požege i Agencijom za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske.
Cilj je organizatora bio okupiti one koji promiču kreativnost u obrazovnom procesu, one koji su uključeni u početno obrazovanje učitelja kao i one uključene u stručno usavršavanje učitelja. Organizatori su željeli samim ustrojem Konferencije olakšati iznošenje odgojno - obrazovnih problema, postojećih mogućnosti, zanimljivih rješenja i novih ideja, jednako kao i uspostaviti dijalog između ljudi uključenih u različite etape obrazovanja.
Za mene se najveći značaj ove Konferencije ogleda u volji i hrabrosti sudionika da preuzmu odgovornost za stvaranje kreativnog prostora za učenje – kako za njih same, tako i njihovih učenika i studenata. Diljem svijeta raste svijest o neprihvatljivoj šteti koja se nanosi onima koji uče (učiteljima i učenicima) nametanjem neprikladnih procesa vrednovanja, obveza, naređivanja i nadzora:
Jasno je da se sposobni, bistri i vješti ljudi ne razvijaju ako su u okruženju u kojem se njihova energija najviše troši na pokoravanje hrpi iscrpnih zahtjeva. Potreban je otklon od zakonom reguliranih propisa prema uspostavljanju odgovornosti za ostvarenje ključnih rezultata.(Gornji dom britanskog parlamenta, 2009, p.15)

Dobro je prepoznati štetu koja se nanosi nametanjem neprikladnih oblika upravljanja i potrebu za drukčijim oblikom odgovornosti. Ipak, mišljenja sam da je pogrešno koncentrirati se na "ostvarenje ključnih rezultata". Pogrešno je ne priznati važnost vrijednosti koje motiviraju učitelje u njihovom odnosu s učenicima. Upravo su te vrijednosti istakli sudionici Konferencije izražavajući ljubav prema odgoju i razmjenjujući životnu energiju i strast koja daje smisao njihovom odgojnom djelovanju. To su vrijednosti koje su eksplicitno istaknute u Educational Journal of Living Theories - EJOLTS (Edukacijski časopis životnih teorija).

 

Mnogi su se sudionici također osvrnuli na hrabrost koja je nužna za izražavanje vlastite kreativnosti unutar sputavajućih institucionalnih okvira za koje se čini da više zastupaju mehanizme kontrole i zapovijedanja, nego što potiču izražavanje ideja učitelja i njihovu slobodu djelovanja.
WorkshopVjerujem da rasprave sudionika Konferencije ukazuju na razumijevanje takve odgovornosti koja je potrebna kako bi se poboljšala praksa i generiralo edukacijsko znanje. Ta odgovornost kombinira kako slobodu, tako i profesionalnu autonomiju s javnom odgovornošću. Olliff-Cooper i sur. (2009) zagovaraju ovu kombinaciju kao vrstu osobne odgovornosti potrebne za unaprjeđivanje prakse. Sudionici Konferencije su otišli mnogo dalje od toga da samo zagovaraju potrebu pružanja dokaza za ostvarivanje te odgovornosti. Svaki je sudionik ponudio rezultate svog praktičkog djelovanja na javnu prosudbu. Kvaliteta propitivanja tih rezultata na radionicama demonstrirala je strogost i valjanost. To je bilo ostvareno kroz pitanja koja su bila usredotočena na:
  1. razumljivost
  2. dokazivanje navedenih tvrdnji
  3. svijest o tome kako socio-kulturalne okolnosti mogu utjecati na interpretacije
  4. izlagačevu autentičnost i sustavnu predanost življenju vlastitih vrijednosti koliko god je to moguće.
Mnogi su sudionici eksplicitno koristili akcijska istraživanja. Pod time smatram da su izrazili svoj interes, zamislili mogućnosti, koristili tuđe ideje, djelovali i proveli evaluaciju ostvarenog. Stvorili su vlastite životne teorije kako bi objasnili svoj odgojni utjecaj na poticanje kreativnosti (Whitehead i McNiff, 2006; McNiff i Whitehead, 2006). Oni su također integrirali višemedijsku digitalnu tehnologiju u svoje radove. To podrazumijeva uključivanje video zapisa učenika nastalih tijekom nastave kao dokaz navedenim objašnjenjima. Te video-priče su pomogle naglasiti značaj razmjene odgojnih vrijednosti učitelja u objašnjavanju njihovog edukacijskog utjecaja na učenje.
Ova Konferencija predstavlja odmak od nametnutih oblika upravljanja, nadzora i krutosti. Ona pokazuje kako sloboda učitelja, studenata i učenika pri osmišljavanju vlastitoga djelovanja može poboljšati motivaciju i kvalitetu učenja. Širenje bi ideja sudionika i organizatora ovog skupa uvelike pripomoglo u stvaranju boljeg svijeta. Na primjer, suradnički izvještaj organizatora mogao bi objasniti kako su oni stvarali neophodne uvjete za izražavanje kreativnosti i novih oblika osobne odgovornosti. Pri tome mislim na eksplanatorne principe u odnosu na vrijednosti i razumijevanje organizatora. Smatram kako bi takav izvještaj mogao inspirirati druge na poboljšanje uvjeta za razvoj kreativnosti i novih oblika odgovornosti u vlastitom okruženju.

Interactive plenum

Nakon sudjelovanja na Konferenciji mogu samo čestitati organizatorima na ostvarenim ciljevima. Toplina suradnje između Fakulteta, Poglavarstva i Agencije jasno se očitovala u brizi i dobrodošlici za sve sudionike u Požeškom kazalištu - na plenarnim sesijama i u lokalnoj školi - na radionicama. Također želim zahvaliti izdavačkoj kući Profil International na potpori u objavljivanju knjige radova sudionika Konferencije.

Zaključit ću ovaj osvrt naglašavanjem važnosti kvalitete suradničkih odnosa uspostavljenih između znanstvenika, predstavnika Grada, učitelja, studenata i Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske u poticanju učeničke kreativnosti kroz izražavanje vlastite kreativnosti. Uz to želim nadodati osobnu zahvalu organizatorima i sudionicima za izuzetno nadahnjujuću konferenciju koja će me krijepiti ljupkom toplinom humanosti koja se ogleda u knjizi radova.

Jack Whitehead
Pogledajte video.

Literatura

McNiff, J. & Whitehead, J. (2006). All You Need To Know About Action Research. London: Sage.

Olliff-Cooper, J., Wind-Cowie, M. & Bartlett, J. (2009). Leading from the Front. London: Demos. Retrieved 3 October 2009 from http://www.demos.co.uk

House of Lords (2009). The cumulative impact of statutory instruments on schools: Report with evidence. London: The Stationery Office Limited Retrieved 8 May 2009 from http://www.guardian.co.uk/education/2009/mar/13/lords-report-dcsf

Whitehead, J. & McNiff, J. (2006). Action Research Living Theory. London: Sage.