Osvrt Milana Matijevića na Konferenciju

United Kingdom Croatian

Milan MatijevićSudjelovao sam u pripremi i izvedbi međunarodne konferencije “Kreativni pristup osposobljavanju učitelja” koja je organizirana u Požegi 28. – 30. rujna. Od same ideje za organiziranje te Konferencije shvatio sam to kao izazov za nove pristupe  temi i organizaciji same konferencije. Nastojao sam i svojim pisanim prilogom i aktivnim sudjelovanjem dati prilog tako da se opravda naziv konferencije u kojem su bitne dvije ključne riječi: kreativnost i učitelji.
Impresionirao me cjelokupan scenarij događanja na Konferenciji u kojem se od prve minute moglo prepoznati da je posvećena učiteljima, odnosno kreativnim učiteljicama i učiteljima. Svaka minuta provedena sa sudionicima konferencije davala prigodu za kreativno promišljanje škole i odgoja. Teško je bilo ne primijetiti na licima učiteljica i učitelja radost učenja i izražavanja. Prikazani su brojni primjeri kreativnih događanja učitelja i učenika, i to prikazom kreativnih izričaja u raznim područjima nastave i škole, od likovnog i glazbenog izraza, do rukom izrađenih predmeta i ideja za kreativno komuniciranje i stvaranje u svim ostalim nastavnim područjima i predmetima.
Interaktivni plenum 4+1
Mislim da je sudjelovanje engleskih i irskih eksperata dalo snažan pečat konferenciji, jer su strani gosti svojim tekstovima i nastupima na konferenciji dali ostalim sudionicima na znanje da rade korisne i zanimljive projekte, koji, eto, izazivaju pozornost i stranih eksperata. Inače, poznato mi je na temelju višegodišnjih istraživanja da se brojne učiteljice i učitelji teško odlučuju javno predstaviti svoje kreativne proizvode i aktivnosti. Sudjelovanje njihovih bivših profesora s fakulteta ponekad je dovoljan izazov da se odluče nešto javno prezentirati.
World cafe
Teško je u ovom osvrtu ne kazati da su ipak Bognar i Bognar od ideje do zadnje minute konferencije nenametljivo vukli konce svih događanja. I treba im odati priznanje da su to odradili tako nenametljivo da tu njihovu nevidljivu ruku nitko nije osjećao niti primijetio. O ovoj konferenciji će se još dugo pričati za razliku od mnogih drugih na koje zaboravite čim se vratite kući.
Prof. dr. sc. Milan Matijević